จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น.  นางนฤมล  พัฒนรัฐ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาด จังหวัดยะลา รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม 2560 ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา โดย พ.ท.ประเสริฐศักดิ์ แก้วคำ รอง.ผบ.ฉก.ทพ.41 นำผู้เข้ารับ
บริจาคโลหิตจำนวน 103 ราย ปริมาณโลหิต 46,350 ซีซี ดวงตา 8 ราย อวัยวะ 6 ราย ณ ฉก.ทพ.41 ต.วังพญา อ.รามัน ยะลา จ.ยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา