จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางจงดี สกลกิติวัฒน์
นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดฯ และ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 343 ราย ได้โลหิต จำนวน 286 ราย งดรับโลหิต จำนวน 57 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 154,350 ซีซี
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย และอวัยวะ 12 ราย

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่