จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชัยสุนทร
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศลบริจาคโลหิต จำนวน 100 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 15 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์