จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นำรองนายก
เหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกฯ ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก (เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐) มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๓๗ ราย ได้รับโลหิต
ทั้งสิ้น ๑๔,๑๕๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ๑๙ ราย อวัยวะ ๑๗ ราย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก