จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 11.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  ร่วมโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2559  และมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุบลรัตน์
ราชกัญญาวิทยาลัย

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา