จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ที่ปรึกษาของบริษัทให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ได้โลหิตจำนวน 47 ราย

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร