จังหวัดสมุทรสาคร

นางภิมม์ ปิยะเมธาง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ออกเยี่ยมผู้ป่วยตามโครงการกาชาดสมุทรสาครฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน (HOME HEALTH CARE) รายน.ส.ศิริขวัญ ทับทิมผล  อายุ  21  ปี
ผู้ป่วยอัมพาต อุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซน์ มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท อยู่บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร