จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ตำรวจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขต 6 ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้พิการ ราย เด็กชายวิศิษฎ์ ขันทอง
บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี