จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ประจำปี 2562 โดยห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ลงพื้นที่เพชรบุรีเพื่อตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครัน เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มีผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการจำนวนกว่า
400 คน โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี ร่วมกับนายอำเภอท่ายาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี