จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายอาลัม สะอะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๖๐/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และเท้าผิดรูป โดยมี นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ปกครองอำเภอยะหริ่ง, ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมเยี่ยมสอบถามอาการ, ให้กำลังใจ และมอบนมกล่องพร้อมดื่ม UHT และขนม แก่ เยาวชน
และผู้ป่วยสูงอายุที่มาพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลยะหริ่ง

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี