จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด และคณะที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ กระทำพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้
ให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รายเด็กหญิงสุพัฒตรา บุญเที่ยง นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ที่มีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 7
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเหล่ากาชาดได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พัดลม หม้อหุงข้าว ผ้าห่ม พร้อมทั้งให้กำลังใจ
แก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์