จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมโครงการ " ผู้ว่าฯพาเข้าวัด วันธรรมสวนะ " จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธาน ณ วัดคลองเขาจันทร์ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบผ้าถุงซึ่งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
บริจาคให้แก่ผู้สูงอายุ ต.หนองปรือ จำนวน 12 คน

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง