จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางบำเพ็ญ ศรีโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ และนางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาด และคณะ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ. สว. และพระราชทานของที่ระลึก
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์