จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการ "บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ครอบครัว
นายไพริน แก้วทอง บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ปลัดอำเภอบ้านตาขุน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
รองผู้กำกับปราบปราม สภ.บ้านตาขุน ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติเขาสก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
เจ้าหน้าที่ประปาอำเภอฯ เจ้าหน้าป่าไม้อำเภอฯ เจ้าหน้าที่ ธกส.อำเภอฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนชาวตำบลเขาพัง
อำเภอบ้านตาขุน เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี