จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด ตามโครงการ “ กาชาดห่วงใย
เยี่ยมสมาชิกสูงวัยจากใจกาชาด” จำนวน 7 รายได้แก่
1.นางสัมพันธ์ ทองหนู
2.นางจรินทร์ วิโสจสงคราม
3.นางแจ่มจรัส บัวแก้ว
4.นางดุษฎี บุญญานุวัตร
5.นางสุดา ณ นคร
6.นางเหมรา เสนะวงศ์
7.นางอุทิน อาภาผ่อง
ณ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบชุดของขวัญ จำนวนท่านละ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่สมาชิกผู้สูงวัยและอยู่กับช่วงเวลาบั้นปลายของชีวิตได้อย่างมีความสุข “ ต่อไป ”

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง