จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสา สภากาชาดไทย อำเภอย่านตาขาว
(หมู่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว ร่วมกับ.โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ ณ วัดชัยภูมิสถิตย์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง