จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอสว. จังหวัดเพชรบุรี ออกไปให้บริการด้านการแพทย์ เพื่อดูแลบรรเทาทุกข์ และการรักษาพยาบาล ในพื้นที่ทุรกันดาร ณ โรงเรียน
ดอนยางวิทยา ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมคณะเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์พอสว. นายอำเภอเมืองเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ มอบยาชุดพระราชทาน และผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
จำนวน 30 ผืน และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 5 ราย

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี