จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด และหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้สูงอายุ
จำนวน 96 ชุด และมอบแว่นสายตายาวให้ผู้สูงอายุ จำนวน 123 อัน

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง