จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการ "บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ในพื้นที่ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ครอบครัว
นางสาวเอ๋ เขียวบุญจันทร์ บ้านเลขที่ 114/14 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก ปลัดอำเภอดอนสัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี