จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาที่มีจิตอาสา ขาดแคลน
ทุนทรัพย์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 โดยมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 9,000 บาท และถวายทุนแด่สามเณร
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 9,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8 ทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น 18,000 บา

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่