จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมมอบทุนการศึกษา
ตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาที่มีจิตอาสา ขาดแคลนทุนทรัพย์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 โดยมอบให้แก่
นักเรียนโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จำนวน 4 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่