จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาที่มีจิตอาสา ขาดแคลน
ทุนทรัพย์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 โดยมอบให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ จำนวน 4 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่