จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่  พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาที่มีจิตอาสา ขาดแคลน
ทุนทรัพย์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 โดยมอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่
จำนวน 4 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่