จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการ " บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ในพื้นที่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ
นายสงัด ต้นสาลี อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง ปลัดอำเภอท่าฉาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี