จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่
11/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของ  ดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 18 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง
3. แว่นตา จำนวน 120 อัน
4. ผ้าถุง จำนวน 99 ผืน
5. ผ้าขนหนู จำนวน 21 ผืน
6. วิลแชร์ จำนวน 2 คัน
7. ไม้เท้า จำนวน 4 อัน
8. วอกเกอร์ จำนวน 3 อัน
9. ชุดถาดอาหาร จำนวน 10 ชุด
โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร ณ อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน บ้านพาลุกา หมู่ที่ 4 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร