จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้มอบผ้าห่มจำนวน 120 ผืน และไอศกรีมให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
จังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ)ภายในงานยังมีการให้ความรู้เทคนิคการดูแลสุขภาพกายและใจ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้ และการบริการ
ตัดผม–ซอยผม เป็นต้น

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ