จังหวัด​พังงา

เมื่อวันที่​ 10​ สิงหาคม​ 2562​ นาง​รัติ​ยา​ พัฒ​กุล​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ และ​คณะกรรมการ​ สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา
ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัดประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า​ สิริกิติ์
​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดพังงาและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพังงา
โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล​ ณ​ สถานสงเคราะห์บ้านธารน้ำใจตำบลบางนายสีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา​ โดยมีนายชาญศักดิ์​ ถวิล​
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ เป็นประธานในพิธีเปิด การดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ ปีนี้เป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์
ร่วมกับจังหวัดพังงาพร้อมด้วยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพังงานำโดยนางวัลลภา​ ธีระสานต์​ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพังงาในฐานะผู้แทน
กรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน
แก่เด็กในสถานสงเคราะห์บ้านธารน้ำใจรวมถึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2562 โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย
พระราชทานในครั้งนี้ประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในสถานสงเคราะห์บ้านธารน้ำใจจำนวน 88 คน มอบเครื่องอุปโภค จำนวน 88 ชุด​ ข้าวสาร
ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 25 ถุง​ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป​ จำนวน 10 ห่อ​ นมกล่องรสจืดและรสช็อกโกแลต​ จำนวน 12 ลัง​ การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับองค์กรธุรกิจองค์กรการกุศลและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด
พังงาในการสร้างความสุขให้แก่เด็กๆในสถานสงเคราะห์บ้านธารน้ำใจ

จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา