จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแก้งค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนางแพง
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ จำนวน
100 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย ตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ”
จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และออกเยี่ยมและมอบเงิน
สงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 2 ผืน ให้แก่ผู้ยากไร้
ราย นางแสงทิพย์ โคตรยอด ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ตำบลนางแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น