จังหวัดพังงา

เมื่อวันอังคาร​ ที่​ 6​ สิงหาคม​ 2562​ นาง​รัติ​ยา​ พัฒ​กุล​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบ​หมา​ยคณะกรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด
​จังหวัด​พังงา เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนอกนา​ ตำบลเกาะคอ​เขา​ อำเภอ​ตะกั่วป่า​ จังหวัดพังงา

 จังหวัดพังงา
 จังหวัดพังงา
 จังหวัดพังงา
 จังหวัดพังงา
 จังหวัดพังงา