จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ เรือนจำกลางขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
ในมอบสิ่งของบำรุงขวัญและเลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมี นายสมมาตย์ สุราช
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น กล่าวตอนรับ และนางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น, สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว โดย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ จำนวน 700 ชุด และเลี้ยงอาหารกลางวัน อาทิ ไก่ย่าง
สมตำ ข้าวเหนียว และผลไม้ จำนวน 700 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น