จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมมอบแว่นตาตาม " โครงการคืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัย "
ซึ่ง อำเภอศรีมหาโพธิ มูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพ อำเภอศรีมหาโพธิ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในพื้นที่ ร่วมคัดกรอง และตัดแว่นสายตา ให้กับ
พระภิกษุสงฆ์ และผู้สูงอายุ จำนวน 1,104 รูป/คน โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ส.ส.ปราจีนบุรี
เขต 2 กน.ส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมหาโพธิ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี