กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
- เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาของกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ตามโครงการกาชาด ห่วงใย
มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 93 ทุน
งบประมาณ 145,000 บาท โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานฯ
- เวลา 14.30 น. ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิก อสม. และจิตอาสาสภากาชาดไทย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
และติดตามผลการรักษาผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการซึ่งเป็นผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน ในพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ โดยได้มอบถุงยังชีพ 6 ชุด แพมเพิส 2 แพ็ค
รถสามล้อโยก 1 คัน จำนวน 6 ราย
ดังนี้ 1.นายบุญเหลือ ไพศาล อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 9 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง
2. นางผาลี เมืองแทน อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 14 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
3. นางสมัย สุทธิอาจ อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 14 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
4. นายประจวบ สุทธิอาจ อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 14 ตำบลวาริชภูมิ ผู้พิการตาบอด
5. นายโท เมืองแทน อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 14 ตำบลวาริชภูมิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการตาบอด/เดินไม่ได้
6. นางหนูเถา วารีย์ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 13 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ