จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.  นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านคอนกาม. ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัด
ได้นำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมโครงการ. และมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้
ในเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ