จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการสร้างยิ้ม
ส่งสุข ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน  พร้อมมอบความสุขสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี