จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอภูผาม่าน ตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน
กรกฎาคม 2562 โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ร่วมกับ
คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1.ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 114 ราย ได้โลหิต จำนวน 50,100 ซีซี เป็นผู้บริจาครายใหม่ จำนวน 14 ราย
2.ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย
3.ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 18 ราย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น