จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบ “ โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ” ให้แก่ นางสาคร ก้อนเอีย อายุ
63 ปี บ้านเลขที่ 8/1 ม.3 ต.นางั่ว อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์สนับสนุนเงินซ่อมแซมบ้าน 30,000 บาท มอบถุงยังชีพ
จำนวน 2 ชุด ผ้าห่มจำนวน 2 ผืน

 จังหวัดเพชรบูรณ์
 จังหวัดเพชรบูรณ์