จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบ “ โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ” ให้แก่ นางเขียว สระโพธิ์ทอง
อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 107 ม.7  ต.นายม  อ.เมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์สนับสนุนเงินซ๋อมแซม 30,000 บาท และมอบ
ถุงยังชีพจำนวน 2 ชุด ผ้าห่มจำนวน 2 ผืน

 จังหวัดเพชรบูรณ์
 จังหวัดเพชรบูรณ์
 จังหวัดเพชรบูรณ์