จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบ “บ้านกาชาดรวมน้ำใจชาวเพชรบูรณ์ 2562” ให้แก่ นางสวาย คำทิพย์ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 139/1
ม.12 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน ว่าที่ ร้อยโท ณฐพงศ์ พรพฤติพันธุ์ นายก อบต.
บ้านโคก กล่าวต้อนรับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์และมีหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านโคก ให้การต้อนรับ
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์สนับสนุนเงินสร้างบ้าน 100,000 บาท มอบถุงยังชีพจำนวน 2 ชุด และผ้าห่มจำนวน 2 ผืน

 จังหวัดเพชรบูรณ์
 จังหวัดเพชรบูรณ์
 จังหวัดเพชรบูรณ์
 จังหวัดเพชรบูรณ์
 จังหวัดเพชรบูรณ์