จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางรจนา มณีประกร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอนครไทย กิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อผู้ยากไร้
เมืองสองแคว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในพื้นที่
อำเภอนครไทย จำนวน 4 หลังคาเรือน ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
1.บ้านของนางจรูญ ชราคำ บ้านเลขที่ 307 บ้านบก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพร้าว
2.บ้านของนางดิน ช่วยชั้น บ้านเลขที่ 14 บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลนครไทย
3.บ้านของนายพจน์ เจ็ดวุ่น บ้านเลขที่ 8 บ้านแก่งลาด หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเฮี้ย
4.บ้านของนายจำปี คีรี บ้านเลขที่ 54 บ้านถ้ำพริก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแยง

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก