จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางธัญลัษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางกุสุมา เนรมิตตกพงษ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมมอบ
ถุงยังชีพ ณ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
>>>เวลา 10.30 น . ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง
จ.บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์