จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางรจนา มณีประกร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม
“ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือนเมษายน 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการมอบ " ถุงยังชีพ "
ให้กับผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 100 ชุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นฯ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ วัดสิริสุทธาวาส หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก