จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางรจนา มณีประกร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอนครไทย กิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ " บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ
เพื่อผู้ยากไร้ เมืองสองแคว " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน
ในพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 4 หลังคาเรือน ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
1.บ้านของนางจรูญ ชราคำ บ้านเลขที่ 307 บ้านบก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพร้าว
2.บ้านของนางดิน ช่วยชั้น บ้านเลขที่ 14 บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลนครไทย
3.บ้านของนายพจน์ เจ็ดวุ่น บ้านเลขที่ 8 บ้านแก่งลาด หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเฮี้ย
4.บ้านของนายจำปี คีรี บ้านเลขที่ 54 บ้านถ้ำพริก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแยง

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก