จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ต้อนรับพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักบรรเทาทุกข์ฯ
สภากาชาดไทย ในการเดินทางมาเป็นประธานมอบเสื้อกันฝนในกิจกรรมปันน้ำใจในสายฝน ให้นักเรียนจำนวน 1,627 ราย ณ โรงเรียนอรุณเมธา
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 โดยมี นายอำเภอพบพระ กล่าวต้อนรับ

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก