จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิเหล่ากาชาด
สมาชิกสมทบพอ.สว. ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) การนี้นายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านมดตะนอย หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง สำหรับวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงวัยในโครงการ " ดวงตาสดใสด้วยแว่นสายตา " จำนวน 88 อัน มอบขนม
นมและกระป๋องออมสินให้เด็กนักเรียนและเด็กด้วย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง