จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. รพ.กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร "โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2 โดยมีคณะวิทยากรจากสภากาชาดไทย ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมพิธีด้วย ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการเข้าอบรมตามหลักสูตรทั้งสิ้น 58 คน

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี