จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมจตุรมิตร รพ.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (TNT4) รุ่นที่ 2
ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2562 ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 53 คน เป็นนักเรียนนักศึกษา และประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจาก
อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดีและอำเภอศรีมหาโพธิ โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ที่ปรึกษา
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีด้วยฯ

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี