จังหวัดเพชรบูรณ์

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น ณ ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีมอบบ้าน โครงการบ้านกาชาดรวมน้ำใจชาวเพชรบูรณ์และซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ให้แก่นายเกษม เที่ยงธรรม บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 17 ตำบลวังหิน
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้งบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ 100,000 บาท และมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ผ้าห่มจำนวน 2 ผืน

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์