จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางณิทฐา แสวงทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอรัษฎา ร่วมโครงการ
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง” ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านลำช้าง หมู่ 1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้สูงอายุ จำนวน 96 ชุด และมอบแว่นสายตายาว จำนวน 67 อัน

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง