จังหวัด​พังงา

เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ ร่วม​กิจกรรม​จังหวัด​เคลื่อนที่​ อำเภอ​ทับปุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562​ เวลา 11.00​ น. นางรัติ​ยา​ พัฒ​กุล​
นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ นำคณะกรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ ร่วม​กิจกรรม​จังหวัด​เคลื่อนที่​ ณ​ โรงเรียน​บ้านโคกเจริญ​ หมูที่​ 1​
ตำบลโคกเจริญ​ อำเภอ​ทับปุด​ จังหวัด​พังงา​ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลโคกเจริญ​
และตำบลใกล้เคียง ร่วมต้อนรับ และรับบริการจากส่วนราชการต่างๆ​ ในส่วน​ของ​สำนักงาน​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​นำชุดธารน้ำใจ​ จำ​นวน​ 70​ ชุด​
มอบแก่พี่น้องประชาชน​ผู้สูงอายุ​ในพื้นที่​ นอกจากนี้นายกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ยังพบปะ​พูดคุย​กับ​พี่น้องประชาชน​ชาวตำบลโคกเจริญ

จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา
จังหวัด​พังงา