จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร อ.นาดี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบอาหารว่างและชุดสุขภาพฟันดีประกอบด้วย แปรงสีฟัน ยาสีฟันและแก้วน้ำ
ให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่เข้ารับบริการด้านทันตกรรม โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ซึ่งในวันนี้
ได้ให้บริการด้านทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสจำนวน 317 ราย โดยมีนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี ผู้แทนเขตการศึกษา
สาธารณสุขอำเภอนาดี ผู้อำนวยการครูอาจารย์ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารให้การต้อนรับ การดำเนินโครงการสุขภาพดี "ใต้ร่มพระบารมี" ดำเนินเสร็จสิ้น
แล้วทั้ง 4 วัน มีนักเรียนด้อยโอกาสเข้ารับบริการทันตกรรมทั้งสิ้น 1,151 ราย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี